Smlouva o svazku obcí Stanovy Zápis do rejstříku Zápis č.1 Závěrečný účet 2020 Výhled rozpočtu 2021-2023 Zápis č.2 Příloha č.1 k z.ú
Návrh rozpočtu 2020 Zápis č.3 Příloha č.2 k z.ú Návrh rozpočtu 2020-2023 Zápis č.4 Rozpočet a výhled rozpočtu na rok 2021
Zápis č.5 Rozpočet na rok 2021
Zápis č.6 Stř. dobý výhled na roky 2022-2024 Zápis č.7 Záznam o projednání